мансарда

Едно много важно условие при еднопространствените помещения e фактът, че отделните жилищни кутийки се налага да бъдат разположени по начин, че да не пресичат преките ходови линии, които свързват отделните врати и дневната.

Предимството на малкото жилище сe състои в това, че при опита ни да  комбинираме различните задължителни функции в малката му квадратура и обем, доста често се достига до рядко оригинални, неочаквани идеи и изпълнения.

Често, притиснати от обстоятелствата, младите хора се обръщат към мансардите, над които е само покривът и небето… А мансардата може достойно да осигури удобствата на един напълно съвременен бит, запазвайки и дори подчертавайки своите специални конструктивни различия, които я разграничават от формата на масовото жилище.

Сега си представете дневната в такъв един дом. Характерните скосени стени, интимното, приглушено естествено осветление, дори тъмните напукани от времето греди и необичайните височини в различни части на помещението могат да се включат по най-интересен начин в едно съвременно модерно обзавеждане и да създадат особена, артистична атмосфера.

За да се усъвършенства пространството на дневната и да се сдобием с повече светлина, бихме могли да увеличим площта на капандурите. Нестандартността на тези пространства изисква и нестандартност на тяхното обзавеждане, което трябва да извършим особено внимателно, за да не се изгуби от чара на подпокривното пространство.

Трудно готови мебели от пазара биха могли да се приспособят за специфичния облик на мансардата и именно на това място, може да проявите истинско творчество и фантазия.

Но съвсем сигурно е, че ако всяка една функционална група в дневната се осмисля и организира така, че да не влиза в противоречие със заварените, характерни обеми на това помещение, където ще се получат интересни и актуални решения. Бъдете твърди и находчиви!